ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาส ในการต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

6-7-65 ประกาศยกเลิกจัดจ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล