ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเพื่อผลักตันและสนับสนุน อุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตของไทยในการสร้าง Soft Power ให้กับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะอีสปอร์ต 07.07.2565