ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายการ “Wonderland Amazing Travel Story” ผ่านสถานีโทรทัศน์ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว (T Sports ๗) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะผลิตและเผยแพร่ 07.07.2565