ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด – ๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kits : ATK) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร กกท. ทั้งในส่วนกล้างและส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC080722-08072022161324