ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานรายได้บุคลากรกีหามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ