ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน ในการถ่ายทอดสดจัดการแข่งชันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ “เสกักเกมส์” โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน 25072565