ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตวีดิทัศน์ แนะนำการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยวิธีคัดเลือก

25072565 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำ กกท