ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง โอกาสในการต่อยอดสู่ระดับอาชีพ โดยวิธีคัดเลือก

22-07-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน