ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ๕ จังหวัดภาคใ (MAJUJAVABOLA ๒๐๒๒) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดการแข่งขันฟุตบอล ๕ จังหวัดภาคใต้ 20-07-2565