ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้สนับสนุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน โมโต จีพี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-08-2565 ประกาศผู้ชนะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โมโต จีพี