ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ Sports Expo ไนการจัดการแข่งขันกีฬาภายต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา ๒ มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ Sports Expo กีฬา ๒ มหาสมุทร จำนวน 1 แผ่น (4 สค.65)