ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบติดตามการฝึกซ้อมและประเมินสุขภาพร่างกายของ นักกีฬาไทย ในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเขียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเช่าระบบติดตามการฝึกซ้อมนักกีฬาเอเชียนอินดอร์ 02.08.2565