ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิก จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผู้ว่าการ วงเงิน 1 ล้านบาท (2 สค.65)