ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียด สำรวจ ออกแบบ ประเมินราคา และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารสินทรัพย์ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27072565 ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษา บริหารสินทรัพย์ กกทฯ