ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ และ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต (Streaming) ทางเว็บไซด์ (Website) โดยวิธีคัดเลือก

26-07-2565 จ้างถ่ายทอดสดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 4