ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกจ้างทำถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศนียบัตร การจัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 6 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกจ้างทำถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ กีฬา 2 มหาสมุทรฯ จำนวน 1 แผ่น (26 กค.65)