ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดมหกรรม Sports Expo เพื่อยกระดับการพัฒนาและการให้บริการ ทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค ในมหกรรมกีฬาระดับชาติ กีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (พัทลุงเกมส์) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างมหกรรม Sports Expo 26072565