ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ “โซโล ๒๐๒๒” ณ สาธารณรัฐอินโดนิเซีย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ