ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Folklift) หมายเลขครุภัณฑ์ 9D-07-301-3-59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบตเตอรีรถยกไฟฟ้า