ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลออนไลน์ด้านการพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลออนไลน์ด้านการพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศวันที่

15  สิงหาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ