ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 11.08.2565