ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อส่งเสริมป ในการทำงานของบุคลากร กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 10.08.65 จ้างจัดกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีฯ