ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการก็ฬา (System for Thailand’s Anti- Doping Management – STAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา