ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสื่อและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกีฬามวยของสำนักงาน คณะกรรมการกีฬามวยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้มวยไทย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ (มวยไทย e-learning) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ