ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย และส่งเสริมการบริหาร จัดการมาตรฐานค่ายมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ