ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

30  สิงหาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ