ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และดูแลระบบในการให้บริการอาคาร สถานที่ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ภายหลังการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั่วราชอาณาจักร ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๙) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 26.08.2565 จ้างประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และดูแลระบบฯ