ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกงานจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ และลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-08-2565 ประกาศยกเลิกงานจ้างตรวจสุขภาพ