ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างจัดงานมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจ้างจัดงานมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565