ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวย และอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ