ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประมวลกฎการต่อต้าน การใช้สารต้องห้ามโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการต่าง ๆ