ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่ายนำร่องสู่ความ เป็นเลิศในมาตรฐานสากลตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

01-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการจัดการห้องเรียนกีฬา