ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

31-08-2565 ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ จำนวน 980,000.-บาท