ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย