ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-09-65 ประกาศผู้ชนะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดัย