ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างการจัดสถานที่บริเวณงานและสิ่งอำนวยความสะดวก งานวันคล้ายวัน สถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ ๕๘

ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดสถานที่ งานวันสถาปนา กกท. ปีที่ 58