ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC270122-27012022102318