ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22