ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพื่อสรรหานักกีฬา ใน การเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปีกเกมส์ฤดูหนาว โดยวิธีคัดเลือก

4