ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาออกแบบพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล (ห้องเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5-1