ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ในการสร้างกระแส การประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขัน และในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ ศรีสะเกษเกมส์ และการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ นครลำดวนเกมส์ ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก

6