ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการยกระดับการแข่งขันฯ (สร้างภาพลักษณ์) ในการจัดการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ ศรีสะเกษเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ นครลำดวน เกมส์ ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดกิจกรรมการยกระดับการแข่งขันฯ ศรีสะเกษ 22022565