ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔00 ซีซี และรถโดยสารขนาด ด๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐0 ซีซี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ระยะเวลา ๕ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOC280222-28022022144830