ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ COVID – ๑๙ (Antigen Test Kit) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับภาค โดยวิธีคัด เลือก

ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดตรวจ COVID - 19