ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบโปรแกรมเงินเดือนพนักงานและฐานข้อมูลภาษี จากบัญชีเงิน สะสมของ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 25-02-2565 จ้างทำระบบโปรแกรมเงินเดือนพนักงานและฐานภาษี