ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษา 2 คน 7 เดือน 25 กพ.65