ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ในระบบติจิทัล (T Sports ๗) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการ (T Sports 7) 24.02.2565