ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน (ห้องทำงานอาคารห้องสมุดกีฬา) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน (ห้องทำงานอาคารห้องสมุดกีฬา)