ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมก็ฬาและธุรกิจกีฬา ในส่วนของการ กีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน