ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award TOA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

010365 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา TQA